Současné složení výboru SDH Hrbov – Svařenov

Starosta: František Havlíček

Velitel: Zbyněk Sedláček

Strojník: Josef Pacal

Jednatel: Vojtěch Štěpánek

Pokladník: Lenka Pacalová

Preventista: Petr Oulehla

Za ženské družstvo je členkou výboru: Pavlína Buková

 

Revizní komise

Předseda: Petr Kotačka

Členové: Darja Novotná, Jan Klimeš

 

adresa: Sbor dobrovolných hasičů Hrbov

            Hrbov

            Velké Meziříčí

            59401

            IČ: 65759966

            DIČ: CZ65759966

 (stav k 10.3.2011)

 

V současnosti má tento hasičský sbor 2 soutěžní družstva: Hrbov - muži a Hrbov - ženy, příležitostně sestaví i družstvo třetí. Dle Požárního řádu města Velké Meziříčí je zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO V. Čítá 10 členů a obě požární stříkačky (PPS 8 a PPS 12).

 

Zařazení JSDH Hrbov – Svařenov v požárním poplachovém plánu kraje Vysočina, pro hasební obvod Velké Meziříčí, místní část Hrbov - Svařenov:

Stupeň požárního poplachu

1. jednotka

2. jednotka

3. jednotka

4. jednotka

5. jednotka

I.

HZS Velké Meziříčí

SDH Velké Meziříčí

SDH Měřín

SDH Hrbov - Svařenov

 

II.

SDH Velké Meziříčí

SDH Měřín

SDH Křižanov

SDH Svatoslav (TR)

SDH Kamenice (JI)

III.

--

 

 

 

 

 

Ohlašovny požáru na území místních částí Hrbov - Svařenov:

Na území místních částí nejsou zřízeny žádné ohlašovny požáru.

Požár je však možno hlásit prostřednictvím telefonu na tel. čísle 150 nebo 112.

Na číslo 112 je možné volat z mobilního telefonu i v případě, že volající nedisponuje kreditem pro volání. Stejně tak je možné toto číslo volat, i když se volající nenachází v oblasti pokryté signálem svého operátora (nutností však je pokrytí signálem některého z ostatních operátorů). Na telefonní číslo 112 můžete volat i v případě, že potřebujete policii či záchrannou službu.

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu na území místních částí Hrbov – Svařenov:

a)       signálem „POŽÁRNÍ  POPLACH“, který je vyhlašován obecním rozhlasem s nahrávkou přerušovaného tónu  sirény nebo

b)       signálem „POŽÁRNÍ  POPLACH“, vyhlašovaným sirénou (signál nepokrývá celé katastrální území části obce) umístěnou na požární zbrojnici

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v části obce vyhlašuje zvonem.

Signál ,,Požární poplach" není varovným signálem určeným pro varování obyvatelstva. Je určen ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund. Od signálu všeobecné výstrahy se liší tím, že nekolísá. Signál požárního poplachu je ke stažení zde.

 

 

 

Požární řád města Velké Meziříčí respektive vyhláška č. 2005/1 – ke stažení ZDE , přílohy (týkají se konkrétně SDH Hrbov – Svařenov) ke stažení ZDE

                vyhláška č. 2005/7, která požární řád aktualizuje, je ke stažení ZDE

 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana