Historie sboru

 

Od vzniku SDH až do roku 2003

 

Z dochovaných historických záznamů je možné vyčíst, že Hrbov a Svařenov v minulosti stíhaly časté požáry. Jeden velký požár v druhé polovině 18. století dokonce Hrbov téměř zcela zničil. Když uvážíme, že vesnické domy a kůlny tehdy bývaly často dřevěné, kryté doškovou střechou a plné suchého sena, není divu. Oheň ale obce nijak nešetřil ani o několik století později. Jen mezi léty 1937 a 1940 v Hrbově nebo Svařenově zasahovaly okolní sbory podle vlastních záznamů třikrát. To a zřejmě i probíhající druhá světová válka způsobily, že se Hrbovští a Svařenovští rozhodli v obcích založit první hasičský sbor. 11. dubna 1943 se dobrovolnými hasiči stalo hned 15 občanů. Na ustanovující schůzi byl starostou zvolen František Oulehla, jednatelem Antonín Bartušek a velitelem František Hladík.
V té době ještě hasiči nevlastnili žádnou požární techniku. Až 14. prosince 1951 získali přívěsnou požární stříkačku PPS8. Tu mají hasiči dodnes a udržují ji v bezvadném stavu. V roce 2002 provedl její generální opravu Josef Pacal z Hrbova.
Druhou požární stříkačku, PPS12, dostali hrbovští požárníci v květnu 1983. Stříkačku vyrobily Bratislavské automobilové závody n. p. (národní podnik) o rok dříve. I tu členové sboru udržují provozuschopnou, ostatně pravidelně se s ní účastní hasičských závodů a příležitostně s ní i zasahují.
Hasičský automobil získali hasiči v roce 2001. Vlastními silami ho opravili a vybavili nezbytnou zásahovou výzbrojí. A tak když v roce 2009 zachvátil požár jeden z domů ve Svařenově, přestože nakonec zasahovat nemuseli, byli na místě zdejší hasiči první a plně připravení hasit.
Sbor ve své historii sídlil na různých místech v obci. Hasičskou zbrojnici si svépomocí členové postavili až v roce 1991. Ta poskytuje dostatečné zázemí jak jejich technice tak i jim samotným. Mimo garáže totiž zahrnuje i klubovnu a nový venkovní přístřešek pro příjemné letní posezení. Před zbrojnicí bylo taky vystavěno asfaltové hřiště, na kterém až dosud pořádali místní nohejbalové turnaje. Sami hasiči tady každoročně organizují dětské sportovní odpoledne a v minulosti se tady konalo i několik tanečních zábav.
Kultura v obci je ostatně z velké části právě v rukou hasičů. Spolu s místním mysliveckým sdružením nesou velký díl třeba i na obnovení masopustních průvodů. Hasiči dokonce krátce po svém vzniku ještě udržovali tradici ochotnického divadla.
V roce 2013 má sbor 37 členů. Dlouholetým starostou zdejších hasičů je František Havlíček, jednatelem sboru Milan Kališ a velitelem Zbyněk Sedláček. Soutěží v požárním útoku se pravidelně účastní jedno až dvě mužská družstva a jedno družstvo žen. Týmům se střídavě daří dostat do vyšších kol soutěže a o totéž se pokusí i při dnešních závodech. Nově se ale v roce 2013 do hasičského sportu pustili i mladí muži ve věku kolem 20 let, kteří pomýšlí na účast ve žďárské lize požárního sportu. Nezbývá, než jim popřát vytrvalost a chuť pokračovat v dobrovolné hasičině.

 

Dále následuje soupis historických faktů z doby nedávno minulé. Zdroje zde neuvádím, informace povětšinou zjištuji od členů SDH.

 

Rok 2003

 

 

Rok 2004

 

 

Rok 2006

 

                        Časy - štafeta: 85,00s; požární útok: 124,41

                        Časy - Muži – štafeta: 68,80s; požární útok: 131,57s

                                   Ženy – štafeta: 80,86s; požární útok: 110,00s

 

Rok 2007

 

 

Rok 2008

 

 

Rok 2009

 

 

Rok 2010

 

 

Rok 2011

 

Muži:
 

Družstvo

Štafeta

Útok

Tr. body štafeta, útok, test

Čas celkem

Celkové umístění

Mostiště B 74,27 116,02 0, 20, 0 210,29 11
Hrbov - Svařenov 70,06 77,26 0, 10, 0 157,32 5
Martinice 65,53 66,40 0, 0, 0 131,93 3
Olší nad Oslavou 69,00 107,73 0, 0, 0 176,73 6
Oslavice 68,98 59,56 0, 0, 0 128,54 2
Mostiště A 69,31 115,76 0, 0, 0 185,07 8
Lavičky 63,13 59,40 0, 0, 0 122,53 1
Vídeň 68,19 71,50 0, 40, 0 179,69 7
Ruda 70,32 60,26 10, 0, 0 140,58 4
Mostiště C 77,66 112,26 10, 0, 0 190,92 10
Jabloňov 71,13 107,39 0, 10, 0 188,52 9

 

Ženy:

 

Družstvo

Štafeta

Útok

Tr. body

Štafeta, útok, test

Čas celkem

Celkové umístění

Lavičky 76,15 80,48 0, 0, 0 156, 63 1
Vídeň A 80,25 134,40 0, 10, 0 224,65 5
Hrbov - Svařenov 79,40 104,52 0, 0, 0 183,92 2
Mostiště 84,56 126,63 0, 0, 0 211,19 4
Vídeň B 96,86 110,67 0, 0, 0 207,53 3

 

Rok 2012

 

 

Rok 2013

 

 


 

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana