Zásahy hasičského sboru Hrbov – Svařenov

 

Požáry v Hrbově a Svařenově v minulosti

Následující řádky jsem převzal z webových stránek obce Stránecká Zhoř, kde je uveřejněna historie tamějšího sboru hasičů. Níže zmíněné požáry likvidovaly požární sbory z okolních obcí, neboť v té době ještě hrbovský sbor nebyl založen. Přesto však uvedu zmínku o požárech právě zde.

8. února 1938 se sbor (Stránecké Zhoře – pozn. Admina) zúčastnil hašení ohně v Hrbově, kde hořel p. Žák. Poněvadž nebylo vody a stříkač neměl savice, sbor nezasáhl. Nebylo též zapotřebí, poněvadž oheň se nešířil.

 

Dne 20. června 1939 vznikl oheň od blesku v půl šesté hodině odpolední ve Svařanově. Shořela došková střecha u p. Svobody domkaře č. 10. Ohrožena byla sousední stodola, která byla půl metru vzdálená a uhájená s nadlidskou obětavostí a hrdinstvím. Shořela zásoba slámy, dvě mlátičky a mlýnek. Škoda se odhaduje na 8000 Kč. Sbor Zhořský byl necelé půl hodiny na místě požáru a jako první zahájil hašení. Za ním přijel sbor z Laviček, Měřína, Vel. Meziříčí. Sbor obdržel od pojišťovny Slávie 200 Kč za hašení ve Svařanově.

 

1.října 1940 vznikl požár u Svobody Františka č. 22 ve Svařencově. Požár vznikl v kolni u obytného stavení a rozšířil se na stodolu č. 22 a obytné stavení Strnada Ludvíka č. 23 a Šoukala Josefa č. 24 a zničil tento trojdomek. Při požáru zasahoval sbor ze Zhoře Stránecké, z Laviček, z Měřína s motorovou stříkačkou a z Velkého Meziříčí s autostříkačkou. Vedení měl Francálek František. Sbor ze Zhoře upotřebil 140 m hadic, z Laviček 90 m hadic, Měřín 130 m, Vel. Meziříčí 120 m. Škoda na budovách celkem 81000 Kč. Škodu způsobil školák stár 8 roků - udělal si ohníček pod kůlnou.

 

Pokračuji zásahy SDH Hrbov - Svařenov z doby nedávno minulé.

 

 

Rok 2003

Září - V tomto roce místní hasiči zasahovali u dvou požárů nízkého porostu. První z požárů vypukl v k.ú. Hrbov- u lesa nad stodolami, a druhý v k.ú. Svařenov- též poblíž lesa. 

 

 

Léta 2004 - 2008

Místní hasiči neměli tu čest zasahovat ani jednou.

 

 

Rok 2009

K požáru domu č.p. 19 ve Svařenově vyjíždělo v sobotu 13.6. kolem 19. hodiny několik hasičských sborů. Oheň vzplanul v garáži domu. Příčinou byla zřejmě závada na elektroinstalaci. Hasiči provedli likvidaci požáru, čímž zachránili majetek v hodnotě asi 2 milionů. Škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

Místní dobrovolné hasiče svolala siréna na zbrojnici do několika minut, a tak na místo požáru přispěchali jako první. Stačili rozbalit hadice a načerpat vodu do stříkačky (PPS12), ale v té chvíli dorazili profesionálové z Velkého Meziříčí. Proto přenechali zásah jim. Následně dorazily dobrovolné sbory z Velkého Meziříčí a Měřína a také profesionální jednotka z Křižanova, neboť byla v zasaženém domě nahlášena plynová láhev.

 

Dne 30.6. prováděl SDH Hrbov - Svařenov odčerpávání vody z okolí Restaurantu Formanka v k.ú. Svařenov. Voda se nahromadila poblíž budovy v důsledku intenzivních dešťů.

 

 

Roky 2010 - 2012

Bez zásahů

 

 

Rok 2013

Prozatím nic.

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana